GIẢI PHÁP THU HỒI NHIỆT THẢI 

Tại Việt Nam,các ngành công nghiệp luôn tiêu hao nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường nhất với lượng khí thải (CO2, SO2,…), nước thải xả ra hàng ngày. Các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, xi măng, hoá chất, gạch, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt nhuộm, ép nhựa, chế biến thực phẩm, đường cà phê, chè… đều có các lò đốt sử dụng than, dầu, ga hoặc điện năng để tạo ra nhiệt độ cao trong quá trình sản xuất.

Đa phần các nhà máy trong các ngành công nghiệp chưa tận dụng triệt để phần năng lượng được tạo ra trong quá trình sản xuất. Phần nhiệt thật sự góp phần tạo thành sản phẩm thường chỉ chiếm từ 5% tới 30%. Với các giải pháp thu hồi nhiệt hiện đại có thể tận dụng hầu hết nhiệt năng thải ra để đưa trở lại quá trình sản xuất, tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

365 Exergy cung cấp các công nghệ có thể sử dụng tài nguyên khổng lồ này, đặc biệt phù hợp để chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng là công nghệ thu hồi nhiệt là chu trình hơi nước rankine – Heat Recovery Steam Generators (HRSG) và chu trình rankine hữu cơ – Organic Rankine Cycle (ORC). 

 

TUABIN HƠI NƯỚC

CHU TRÌNH RANKINE HỮU CƠ (ORC)

Cần quá nhiệt môi chất thể khí

Tuabin hơi nước vận hành ở nhiệt độ cao (>>300oC), áp suất cao (~ 100 bar)

ORC vận hành ở nhiệt độ và áp suất thấp hơn nhiều (~ 90 – 310oC và ~ 15 bar)

Kiểm soát chất lượng hơi

Hệ thống cần giám sát và kiểm soát liên tục hàm lượng axit & môi trường nước. Bên cạnh đó hệ thống cũng cần xả cặn.

Hệ thống sử dụng chất lỏng/ hơi hữu cơ trong vòng tuần hoàn kín – không tồn tại vấn đề liên quan đến nước

Yêu cầu nhân sự được chứng nhận/ đào tạo chuyên sâu

Cần nhân viên vận hành đủ năng lực giám sát 24/24, làm tăng đáng kể chi phí vận hành

ORC hoàn toàn tự động và thường không cần nhân viên vận hành được chứng nhận. 

Bảo trì phức tạp/đắt đỏ

Bảo trì đắt đỏ, cần đại tu 5 năm/lần. Ước tính vào khoảng 5 – 13 cent/kWh

Chi phí bảo trì tối thiểu. không cần đại tu. Ước tính khoảng 1 – 3 cent/kWh

Tuabin bị ăn mòn/xâm thực

Khi hơi nước có chất lượng không tối ưu và trường hợp ngưng tụ trên tuabin

Chất lỏng hữu cơ cũng là chất bôi trơn, không ăn mòn, không ngưng tụ trên tuabin. Không cần tháo dỡ đại tu trong hơn 20 năm

Hiệu suất vận hành non tải

Không tốt lắm

Xuất sắc

Công suất phát điện và máy phát

Tiềm năng công suất lớn

Sản lượng điện thấp hơn, tùy thuộc vào nhiệt độ

Lợi ích của Hệ thống thu hồi nhiệt thải

  • Hệ thống thu hồi nhiệt thải tạo điện, nhà máy có thể tự cung cấp năng lượng khi cần thiết, duy trì sự ổn định và hiệu quả của hệ thống thiết bị điện.
  • Tiết kiệm chi phí điện năng, tối đa hóa lợi nhuận, tăng hiệu quả kinh tế, đặc biệt ngành công nghiệp năng như xi măng, thép, luyện kim,…
  • Giảm thiểu carbon, giúp doanh nghiệp đạt chứng chỉ xanh, nâng cao hình ảnh và uy tín của thương hiệu.