Giải pháp Kiểm toán năng lượng

Hoạt động kiểm toán đánh giá thực tế tiêu hao năng lượng và hiện trạng quản lý sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp sản xuất, kết quả đánh giá sẽ chỉ ra những khâu lãng phí trong hoạt động sản xuất và đề ra các giải pháp tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả.

 1. Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng hiện tại Nhà máy/toà nhà.
 2. Nhận dạng và phân tích các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm tuân thủ yêu cầu pháp lý và giảm chi phí, gồm:
  • Khảo sát chi tiết từng khu vực tiềm năng và nhận dạng các cơ hội TKNL
  • Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật
  • Phân tích chi phí và lợi ích
  • Xây dựng phương án/ kế hoạch thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng
  • Lập báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết, theo quy định của Thông tư 25/2020/TT-BCT.
  • Hỗ trợ lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch 1 năm và 5 năm về sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả gửi cho Sở Công Thương theo Luật định.
  • Hỗ trợ các biểu mẫu áp dụng mô hình quản lý năng lượng cho cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật định.

Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện kiểm toán năng lượng

 • Nắm rõ hiện trạng sử dụng năng lượng và xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hợp lý.
 • Có cơ sở đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và xây dựng định hướng tổng thể về năng lượng và chi phí.
 • Giảm chi phí vận hành thông qua thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất trong báo cáo kiểm toán năng lượng
 • Tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Bộ Công Thương), có báo cáo kiểm toán năng lượng do đơn vị tư vấn (với đầy đủ chức năng, chuyên môn theo Quy định) thực hiện và cung cấp báo cáo để trình nộp Sở Công Thương địa phương.

Triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng như thế nào?

01
Khảo sát
tại hiện trường

 • Vận hành thiết bị, bao gồm cả các thủ tục quản lý năng lượng.
 • Các vấn đề của thiết bị.
 • Các vấn đề và yêu cầu về tiện nghi cho người sử dụng.
 • Tính ổn định của thiết bị
 • Nhu cầu thiết bị dự kiến
 • Kế hoạch sử dụng các máy móc và thiết bị cụ thể.
 • Các cải thiện của thiết bị từ trước đến nay và dự kiến cho tương lai.

02
Khảo sát chi tiết
các hệ thống chính

 • Hệ thống điện
 • Hệ thống chiếu sáng
 • Hệ thống động cơ, bơm, quạt
 • Hệ thống khí nén
 • Hệ thống nhiệt, lò hơi, lò dầu
 • Hệ thống cung cấp nước, xử lý nước thải
 • Hệ thống quản lý năng lượng
 • Hệ thống dây chuyền sản xuất
 • Hệ thống khác (nếu có)

03
Phân tích kết quả khảo sát

 • Sau khi khảo sát chi tiết, Exergy sẽ tiến hành tính toán, phân tích, đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp với hiện trạng sử dụng năng lượng tại Nhà máy/toà nhà.
 • Sau khi thống nhất các giải pháp đề xuất, Exergy sẽ lập báo cáo kiểm toán năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương.