Là một thành viên của 365 Energy – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh tại Việt Nam, 365 Exergy được thành lập với sứ mệnh cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng hàng đầu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, vận hành hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chúng tôi hướng đến cung cấp các giải pháp năng lượng hiệu quả lâu dài, đồng thời mang lại nhiều giá trị cho xã hội như giảm thải carbon, khí nhà kính,…

  • Thu hồi nhiệt thải phát điện với chu trình SRC (Steam Rankine Cycle) và ORC (Organic Rankine Cycle)
  • Biogas generation sử dụng khí sinh học phát điện từ việc xử lý chất thải của các trang trại, sản xuất tinh bột sắn, nước thải chế biến thủy sản, … 
  • Thay thế nhu cầu nước nóng từ nồi hơi đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc điện trở sang sử dụng heatpump
  • Cải tạo nồi hơi từ đốt nhiên liệu hóa thạch sang đốt sinh khối và dần phát triển trở thành nhà cung ứng sinh khối 
  • Ngoài ra, chúng tôi cũng đang nghiên cứu về giải pháp sản xuất hydro xanh từ nguồn điện mặt trời cho các nhà máy có nhu cầu sử dụng tại chỗ như nhà máy sản xuất kính nổi, nhà máy sản xuất ure và dần đi đến việc thương mại hóa hydro xanh.

Các giải pháp trên đều góp phần vào mục tiêu chung của 365 Energy là mang đến những giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp.

Khách hàng & Đối tác